เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00280056
บาร์โค้ด39611000913292
เล่มIssue no. 4259 (19-25 Dec.) 2011
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0