เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101774
บาร์โค้ด39611000910306
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 160-163 (มิ.ย.-ก.ค.2548)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0