เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00281758
บาร์โค้ด39611000889658
เล่มIssue no. 4269 (27 Feb.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า15 Mar 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0