เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00306081
บาร์โค้ด39611000889641
เล่มIssue no. 4347 (02-08 Sep.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า27 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0