เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00281486
บาร์โค้ด39611000882208
เล่มIssue no. 4267 (13-19 Feb.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Mar 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0