เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101655
บาร์โค้ด39611000881937
เล่มปีที่ 13-14 ฉบับที่ 310-313 (ก.ย.-ต.ค. 2554)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1