เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00275966
บาร์โค้ด39611000832567
เล่มIssue no. 4248 (03-09 Oct.) 2011
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า30 Nov 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0