เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00283812
บาร์โค้ด39611000786078
เล่มIssue no. 4277 (23-29 Apr.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า19 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0