เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00300482
บาร์โค้ด39611000645407
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 328 (01 มิ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า5 Jun 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0