เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00111410
บาร์โค้ด39611000602218
เล่มปีที่98ฉบับที่5(ส.ค.,1999)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0