เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101724
บาร์โค้ด39611000534429
เล่มปีที่1ฉบับที่7(มกราคม16,1999)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0