เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00278942
บาร์โค้ด39611000526904
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 318-319 ( ม.ค. 2555)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า6 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0