เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00284254
บาร์โค้ด39611000524891
เล่มIssue no. 4280 (14-20 May) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า30 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0