เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00307450
บาร์โค้ด39611000513282
เล่มIssue no. 4352 (07-13 Oct.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า9 Nov 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0