เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00281483
บาร์โค้ด39611000492040
เล่มIssue no. 4264 (23-29 Jan.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Mar 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0