เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00280055
บาร์โค้ด39611000457415
เล่มIssue no. 4262 (09-15 Jan.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0