เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00278199
บาร์โค้ด39611000436575
เล่มIssue no. 4256 (28-04 Nov.) 2011
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า22 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0