เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101752
บาร์โค้ด39611000434836
เล่มปีที่ 11-12 ฉบับที่ 266-269 (พ.ย.-ธ.ค. 2552)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0