เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00282037
บาร์โค้ด39611000418185
เล่มIssue no. 4271 (12-18 Mar.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า29 Mar 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0