เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052971
หมายเลขทรัพยากรi00156627
บาร์โค้ด39611000401520
เล่มv.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBook - English Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม2