เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00284253
บาร์โค้ด39611000383728
เล่มIssue no. 4279 (07-13 May) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า30 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0