เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056526
หมายเลขทรัพยากรi00161156
บาร์โค้ด39611000375054
เล่มv.2
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBook - English Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1