เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101646
บาร์โค้ด39611000338854
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 295 -297(16ม.ค.-ก.พ. , 2554)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1