เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00306108
บาร์โค้ด39611000322098
เล่มIssue no. 4349 (16-22 Sep.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า29 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0