เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00313888
บาร์โค้ด39611000319748
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 357-359 (16 ส.ค.-ก.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า15 May 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0