เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00028479
หมายเลขทรัพยากรi00109494
บาร์โค้ด39611000251560
เล่มCourseIIITech.
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บBook - English Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1