เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00028472
หมายเลขทรัพยากรi00109473
บาร์โค้ด39611000251495
เล่มCourseIITech.
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBook - English Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0