เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00306368
บาร์โค้ด39611000237668
เล่มIssue no. 4350 (23-29 Sep.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า6 Oct 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0