เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101758
บาร์โค้ด39611000195700
เล่มปีที่ 12-13 ฉบับที่ 287-289 (16 ก.ย.-ต.ค. 2553)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม2