เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00282610
บาร์โค้ด39611000157866
เล่มIssue no. 4273 (26-01 Mar.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า20 Apr 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0