เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00306082
บาร์โค้ด39611000134618
เล่มIssue no. 4348 (09-15 Sep.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English Fl.1
วันที่นำเข้า27 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0