เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00282038
บาร์โค้ด39611000121276
เล่มIssue no. 4270 (05-11 Mar.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า29 Mar 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0