เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101780
บาร์โค้ด39611000099464
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 184-187 (มิ.ย.-ก.ค.2549)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0