เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00272894
บาร์โค้ด39611000084656
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 314-315 (พ.ย. 2554)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า11 Nov 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0