เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00337145
บาร์โค้ด39611000073006
เล่มVol.2 No.18 (September 2007)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า13 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0