เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101737
บาร์โค้ด39611000057124
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 206-209 (พ.ค.-มิ.ย.2550)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0