Not found
Title การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี2558 ; วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / มหาวิทยาลัยลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
Author การประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนผลงานวิจัยภาคบรรยาย : (ครั้งที่ 4 : 2558 : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
Published สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2558
Detail 2 เล่ม : ภาพประกอบ
Subject
 
 
 
Added Author มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed