Not found
Title โมฆสงคราม : บันทึกสัจจะประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยเปิดเผยของรัฐบุรุษอาวุโส / ปรีดี พนมยงค์.
Author ปรีดี พนมยงค์
Published กรุงเทพฯ : มูลนิธิปรีดี พยมยงค์, 2558
Detail 302 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
Note เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2558
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานชิ้นล่าสุดของ "นายปรีดี พนมยงค์" ที่เพิ่งถูกค้นพบและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวาระ 70 ปี แห่งการประกาศสันติภาพของไทยหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 นับเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

  Comments   

    Recently viewed