Not found
Title สิบวันเปลี่ยนชีวิต / เรือรบ.
Author เรือรบ
Published กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2558
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Detail 208 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
เนื้อหาของ "สิบวันเปลี่ยนชีวิต" เป็นการเล่าเรื่องอย่างเป็นธรรมชาติ สนุกสนานและน่าประทับใจ ที่สำคัญไม่ได้ละทิ้งแก่นสาระของเรื่องที่พยายามจะอธิบายขั้นตอนและวิธีการทำงานของเหล่า "กระบวนกร"ให้เห็นถึงที่มาที่ไปของแนวคิดและความพยายามที่จะทำให้ผู้คนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่วิถีทางแห่งความสุขในชีวิต สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและครอบครัว โดยเฉพาะกับลูก เพื่อให้เขามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เติบโตอย่างมีความสุขและรู้จักตัวเอง

  Comments   

    Recently viewed