Title ความลับของการวัดผล / นภดล ร่มโพธิ์.
Author นภดล ร่มโพธิ์
Published กรุงเทพฯ : บีทีเอส เพรส, 2558
Detail 447 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเหล่านี้ให้เข้าใจด้วยคำพูดง่ายๆ โดยผู้เชี่ยวชาญที่สอน ทำวิจัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวัดผลให้กับองค์กรชั้นนำ ซึ่งคุณจะได้รู้จัก "ความลับของการวัดผล" ในหลายแง่มุมสำคัญที่คุณอาจไม่เคยนึกถึง

  Comments   

    Recently viewed