Not found
Title 10 สุดยอดแผนธุรกิจ : dtn Busines plan award 2014 "แผนธุรกิจ...รุก-รับตลาด AEC" / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
Author กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Published กรุงเทพฯ : กรม, 2557
Detail 320 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
เป็นหนังสือที่รวบรวมแผนธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดจำนวน 10 แผนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดแผนธุรกิจ เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับศึกษา ค้นคว้า วิจัย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ

  Comments   

    Recently viewed