Not found
Title ภาษา สังคมและวัฒนธรรม : จุดร่วม จุดต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน / มณทิรา ตาเมือง.
Author มณทิรา ตาเมือง
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Detail [16], 199 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม
Subject
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมการเรียนการสอนรายวิชาภาษา สังคมและวัฒนธรรม สำหรับระดับปริญญาตรี เน้นความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรมในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะความความสัมพันธ์ในเชิงภูมิภาคและประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนทั้งส่วนที่เป็นจุดร่วม และจุดต่าง

  Comments   

    Recently viewed